Jaana_Hautala

Jaana Hautala / Kuullas Oy

  • Tampere, 9.4.2024

Jaana Hautala / Kuullas Oy

Mielen hyvinvointi on kilpailuetu – kuinka ennakoida tuloksellisesti?

Työpaikat tarvitsevat totuttujen ajattelutapojen ravistelua ja uudenlaista inhimillistä energiaa. Epävarmuuden ja kompleksisuuden keskellä psyykkisen suorituskyvyn vaatimukset kasvavat koko ajan – enemmän, kovempaa ja tehokkaammin työskentelytapa ei enää tuota hyvinvointia eikä tulosta. Kilpailueduksi on noussut mielen hyvinvointi. Tulevaisuuden työpaikka on paikka, jossa henkilöstön mielen hyvinvoinnista ennakoivasti huolehtiminen ei ole vain vastuullista, vaan se on kriittistä menestykselle.

Miten herättää oma sisäinen coach tai tiimin yhteisöllisyyden voima hybridiaikana? Stressipuristuksessa tai omaan etäpoteroon käpertyneenä se ei ainakaan onnistu. Tarvitsemme rohkeutta pysähtymiseen ja uudenlaisia näkökulmia, jotta löydämme selkeyttä päiviin ja osaamme käyttää piilevää potentiaaliamme.

Toisinaan tarvitsemme hieman ravistelua päästäksemme pois epäsuotuisasta jumista sekä rohkeutta haastaa aivomme uudelle tasolle. Kun muutamme omaa ajatteluamme ja toimintaamme, muutamme samalla koko toimintaympäristöämme. Jotta voi oppia uutta, pitää myös voida hyvin.

Kuullaksen omistaja ja sijoittaja Jaana Hautala (Oivaltamaan Oy yrittäjä) on erittäin kokenut yritysvalmentaja, mielen kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mielen kehittäminen, henkinen suorituskyky ja työelämän inhimillistäminen maailmassa, jossa tarvitaan muuntautumiskykyä, joustavuutta sekä uudenlaista yhteisöllisyyden rakentamisesta. Jaana haastaa puheenvuorossaan pysähtymään miten luodaan uudenlaista yrityskulttuuria, jossa hyödynnetään rohkeasti mielen hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä myönteistä tekemisen kulttuuria. Jaanan puheenvuoro on kokemuksellinen ja innostava, ja hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännönläheisiä vinkkejä työelämän kehittämiseen.

Keitä me Kuullaksessa olemme?

Kuullas tarjoaa yritysten työntekijöille uudenlaista mielen valmennusta joustavana digipalveluna. Kompleksinen ja jatkuvasti muuttuva maailma vaatii työntekijältä yhä enemmän muuntautumis- ja priorisointikykyä. Kuullaksen mielen valmennus mahdollistaa, että työntekijät (niin yksilöt kuin tiimitkin) pystyvät kehittämään tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja, kuten esimerkiksi keskittymiskykyä, ennakointia, sosiaalista älykkyyttä, mielen joustavuutta ja tunnetaitoja. Kuullaksen alustaratkaisun kautta työntekijöiden käytettävissä on joukko sertifioituja mielen ammattilaisia helposti ja joustavasti saavutettavissa etäyhteydellä. Sopiva ammattilainen löytyy Kuullas Match -työkalun avulla.

#kuullas #mieltäkehittämässä