tero-minkkinen

Tero Minkkinen

  • BF Exclusive Talks, 4.10.2024

Tero Minkkinen

STRATEGIAN TEKEMINEN EI RIITÄ KONKREETTISIIN TULOKSIIN. SE ON VIETÄVÄ KÄYTÄNTÖÖN. 

Kuinka viedä strategia käytäntöön ihminen huomioiden? Workshopissaan Tero haastaa osallistujat pohtimaan kuinka strategia viedään operatiiviselle tasolle tavalla, joka arvostaa niin ihmistä kuin vie tavoitteeseen.

Tero Minkkinen on monimuotoisen johtajauran tehnyt yleisesikuntaupseeri ja kokenut pääkouluttaja, jolla on vahva ja arvostettu työhistoria maanpuolustuksessa.

 

Kuka on Tero Minkkinen?

Hän on operatiivisen ja taktisen johtamisen, ihmislähtöisen tiimityön, valmiustaitojen ja toiminnan strategisen suunnittelun kokenut tekijä, joka on toiminut monipuolisissa ja haastavissa toimintaympäristöissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Viimevuodet Tero on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun maisteri- ja jatko-opintotason johtavana opettajana ja johtavana mentorina. Tero toimii myös siviiliorganisaatioiden ylimmän johdon konsulttina.

Teron alaisuudessa on ollut enimmillään jopa 190 000 johdettavaa. Lisäksi hän on moninkertainen Judon Suomen mestari – harrastus, joka kehitti jo nuorena ominaisuuksia, jotka yhä istuvat syvällä selkärangassa.