4 vinkkiä kannattavaan kasvuun 2023

Olen keskustellut kasvusta ja kannattavuudesta kuukauden sisällä kymmenien yrittäjien kanssa. Erityisesti alkava vuosi 2023 on tuonut paljon harmaita pilviä monille aloille.

Jos pitäisi tiivistää näitä keskusteluja yhteen niin viesti yrittäjiltä on selkeä: “Nyt on ryhdyttävä hommiin ja tehtävä asioita joilla varmistetaan kustannustehokkuus ja toimintakyky. Pelkkä perustekeminen ei tule tällä kertaa riittämään.” Aihe on minulle erittäin tuttu myös sitä kautta että olen saanut olla mukana useamman erittäin kannattavaa liiketoimintaa tekevän kasvuyrityksen tarinassa.

Vaikka usein ajatellaan että kannattavuus ja kasvu ovat toistensa vastakohtia, todellisuudessa menestyneimmät yritykset kykenevät nimenomaan kasvamaan kannattavasti.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi lisäämällä tuotteiden tai palveluiden määrää ja laatua, tehokkaampien myynti-, tuotanto- ja johtamisprosessien kehittämisen avulla, kustannusten leikkaamisen tai uusien markkinoiden löytämisen avulla. 

Joka tapauksessa, kyse on hyvin pitkälle siitä että pyritään kehittämään prosessia eikä tekemään yksittäisiä projekteja.


4 vinkkiä kannattavaan kasvuun vuonna 2023


1. Kustannusten leikkaaminen – kasvattaa harmaita hiuksia erityisesti siellä toteutuspuolella. Toinen ehkä vähän miellyttävämpi sana tälle samalle asialle on prosessien tehostaminen.

Markkinoijana olen ollut monesti siinä tilanteessa että kasvua on pitänyt hakea ilman lisäinvestointeja. Usein tai lähes aina siinä joudutaan menemään henkilökohtaiselle epämukavuusalueelle.

Onneksi kustannusten leikkaamiseen on monilla aloilla paljonkin mahdollisuuksia. Esimerkiksi prosessien automatisoiminen on edelleen suurelta osin tekemättä vaikka mahdollisuuksia on nykyään todella paljon.

Suosittelen käyttämään aikaa siihen että käydään perinpohjaisesti yrityksen perus prosessit läpi markkinoinnista, myynnistä, tuotannosta ja taloushallinnosta sekä johtamisen järjestelmistä. Tähän käytetty aika maksaa ihan varmasti itsensä hyvin nopeasti takaisin kun mietitään missä kohtaa asioita voidaan automatisoida ja tehostaa.

Tavoite on kuitenkin aika yksinkertainen – vähemmällä ajankäytöllä saadaan samat asiat tehtyä. Tuloksena on lisää aikaa siihen tekemiseen mikä tuottaa tulosta viivan alle.

2. Inflaatioon reagoiminen – Kun juttelin joulukuussa Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan kanssa aiheesta, hän kehotti seuraamaan inflaatiota tarkkaan ja reagoimaan nopeasti. Kyse on siis hinnoittelun optimoinnista. 

Yritys voi parantaa kannattavuuttaan säätämällä tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua tarpeen mukaan. Tällä hetkellä puoli vuotta on usein ihan liian pitkä aika hinnan tarkistamiseen. Puhutaan monessa markkinassa jopa kuukausitason hintojen muutoksista.

Tähän kykyyn reagoida auttaa ehdottomasti se että yrityksellä on projektikohtainen kannattavuus koko ajan tiedossa. Jos näet joka päivä älypuhelimesi dashboardista mistä selviää päivän tilanne, onnittelut sinulle!  Olet ajantasalla teknologian suhteen.

3. Uusien markkinoiden avaaminen – Juttelin vajaa kuukausi sitten erään palkitun kasvuyrityksen toimitusjohtajan kanssa. He olivat onnistuneesti laajentaneet vuonna 2022 toimintaa uuteen markkinaan johon he pystyivät hyödyntämään nykyista organisaatiota ja osaamista.

Toisaalta uuden liiketoiminnan aloittamista kannattaa harkita tarkkaan, koska se on myös ainan riski. Toinen vaakakupissa oleva erittäin hyvä vaihtoehto on parantaa nykyistä tuotetta ja palvelua entisestään. Kehittää se uudelle tasolle esimerkiksi automaation ja asiakkailta saadun palautteen kautta saatujen ideoiden avulla.

4. Ekosysteemi ajattelu – Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen. Olen nykyisessä työssäni sekä aikaisemmissa kasvuyrityksissä nähnyt konkreettisesti miten oikein valitut kumppanuudet tuovat valtavasti lisävoimaa – ei pelkästään myyntiin ja markkinointiin vaan myös liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen.

Lähes kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin voi yhdistää muita tuotteita ja palveluja jotka parantavat asiakkaan hakemaa hyötyä – olipa se sitten kuluttajan tai yrityksen hakema hyöty.

CASE – otetaan nyt esimerkkinä se että jokaisella yrityksellä on oltava käytössä jonkinlainen laskutusohjelma. Miksi tarjota kuitenkaan asiakkaalle pelkkää laskutusohjelmaa? Miksi samalle asiakkaalle ei voisi tarjota myös asiakashallintaa, toiminnanohjausta tai kassankiertoa tehostavia ohjelmistoja. Tai yhdistää kaikki nämä yhdeksi ekosysteemiksi – mutta yhdellä kirjautumisella?

Se että pääsee tähän ajatusmaailmaan kiinni, vaatii ensinnäkin sen että tunnistat että se naapurissa asuvat yrittäjät ei olekaan välttämättä kilpailijoita vaan he voivat ollakin kumppaneita joiden kanssa valloitetaan maailmaa.

Toiseksi, vähintään yhtä tärkeää on tunnistaa asiakkaan tarpeet asiakkaan näkökulmasta. Erittäin harvoin asiakas ostaa sinulta mitään tuotteen yhden ominaisuuden takia – vaan siksi että se auttaa häntä saavuttamaan jonkun isomman tavoitteen , olipa se sitten yksilön hyvinvointi tai yrityksen tulos.

Kannattavuuden kasvuun ja parantamiseen liittyy aina monia eri tekijöitä, ja onnistuminen vaatii yrityksen johdon ja henkilöstön aktiivista työtä ja päätöksentekoa.

Aloitetaan tekeminen jo tänään! 

PS. Tähän tekemiseen on hyvä hakea inspiraatiota ja vahvistusta Tampere Business Festivalista joka järjestetään 17.3.2023.

Kirjoittaja on Matti Perkkiö. Modernin markkinoinnin ja myynnin sanansaattaja, ohjelmistoyhtiö Easoft Groupin markkinointijohtaja ja Digitrainer.fi palvelun perustaja.

Verkostoidu Matin kanssa:
https://linkedin.com/in/mattiperkkio/
https://instagram.com/mattiperkkio/
https://twitter.com/mattiperkkio/