Kannattavan kasvun edellytyksenä on toimiva tiimi

Liiketoiminta monimutkaistuu, asiakkaiden ostokäyttäytyminen kehittyy alati ja yhä useampi työntekijä valitsee työpaikkansa arvoperusteisesti. Tässä tilanteessa ei enää riitä, että yrityksissä johdetaan yksilöitä, vaan organisaation kannattavan kasvun johtaminen vaatii etenkin tiimien performanssin johtamista. Saat tästä kirjoituksesta ajatuksenruokaa toimivan tiimin muodostamisen tueksi.


Aikaansaavia tiimejä yhdistää moni tekijä: Tiimiläiset ovat sitoutuneita ja kantavat vastuuta yhteisestä onnistumisesta. He tuntevat toisensa,välittävät toisistaan ja tukevat toisiaan. He tuntevat paitsi yksilöinä itsensä, myös tiimikokonaisuuden vahvuudet ja haasteet – ja tietoisesti kehittyvät jatkuvasti sekä yksilöinä että tiiminä. (Lähde: Energy Coaching)


Tällä tavalla yhteen hitsautunut tiimi ei synny itsekseen, vaan tiimiytyminen vaatii johtamista ja määrätietoista työtä. Tiimiytymisen eri vaiheissa tarvitaan erilaista otetta, joten on hyvä ymmärtää mikä oman tiimin tilanne juuri siinä hetkessä on.


Kuva: Tiimin muodostumisen vaiheet. Missä vaiheessa sinun tiimisi on juuri nyt?
Lähde: Luontaiset taipumukset


Viisi tiimin rakennuspalikkaa


Tiimin toiminnan voi ajatella rakentuvan pyramidin lailla, jossa alimpana kerroksena on aito luottamus. Ja vaikka tiimi kuinka toimisi hyvin yhteen, jos tulosta ei synny, ei tiimikään ole onnistunut.

Tiimijohtamisen edelläkävijä Patrick Lencioni on määritellyt viisi erilaista porrasta, joista hyvin toimiva tiimi rakentuu.

1. Luottamus. Tiimin jäsenet uskaltavat olla haavoittuvaisia ja luottavat siihen, ettei arkojakaan asioita käytetä heitä vastaan. Tämän päälle rakentuu kaikki muu.

2. Kyky kohdata konfilkteja. Asiat riittelevät, eivät ihmiset, eikö niin? Konfliktin pelko on kuitenkin useassa tiimissä kasvun esteenä. Luottamus takaa sen, että asioista voidaan väitellä räiskyvästikin, joka lopulta johtaa hedelmällisempään lopputulokseen kuin hymistely.

3. Sitoutuminen. On tilanteita, joissa ei saavuteta yksimielisyyttä. Erimielisyydet pitää hyväksyä, ja päätökseen tulee sitoutua. Vaikka olisit yksilönä eri mieltä, tiimin päätös on tärkeämpi kuin sinun henkilökohtainen mielipiteesi ja yhteisen päätöksen takana seistään, tuli mikä tuli. “Disagree and commit.”

4. Vastuunkanto. Tiimin jäsenet tsemppaavat toisiaan ja kannustavat parempiin suorituksiin, vertaispaine on hyvä kirittäjä! Ja kun joku ei pysty hoitamaan omaa tonttiaan, on muiden velvollisuus tarttua rakentavasti asiaan – ei olla vain hiljaa.

5. Tuloshakuisuus. Jokainen yritys määrittelee, mitä sen on tarkoitus saada aikaan ja milloin. Jos tiimi ei pysty tuloksen tekemiseen, ei auta, vaikka kuinka olisi luottamusta, sitoutumista ja hauskaa. Excecution matters!

Lähde: Patrick Lencioni, The Five Dysfunctios of a Team


Miten alkuun toimivan tiimin rakentamisessa?


Toimivan tiimin rakentaminen vaatii johtamista. Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen eivät tapahdu itsekseen, vaan tarvitsee sekä tilaa että aikaa tapahtuakseen. Johtajan tai tiiminvetäjän tärkein tehtävä onkin fasilitoida tätä ja ymmärtää, että kyse on prosessista.

Itse olen huomannut seuraavat käytännöt hyviksi tiimin muodostamisessa:

  • Ymmärtäkää millaisia yksilöitä tiimissä on. Erilaiset persoonallisuustyyppejä valottavat viitekehykset saavat aikaan erittäin hedelmällistä keskustelua sen ympärillä, millainen kukin meistä on. Hyödynnä esim. DiSC- tai enneagrammi-viitekehyksiä. On myös kiinnostavaa mallintaa, mitä aukkoja tiimissä on, kun kaikkien profiilit lyödään päällekkäin yhteen.
  • Riittävästi kasvoaikaa. Tapaamme tiimini kanssa noin kerran kuussa kasvokkain. Välillä meillä on päiviä joissa ei ole agendaa, välillä keskitymme yhteiseen työstöön. Toiset oppii tuntemaan paremmin yhdessä töitä tekemällä. Tämän lisäksi meillä on dailyt (20 min ma-to) sekä kerran viikossa pidempi palaveri. Pidän jokaisen kanssa myös säännöllisesti 1-on-1-keskusteluita.
  • Yhteiset tavoitteet. Suunta tulee yhteisten tavoitteiden kautta – minun tiimissäni on käytössä OKR-malli, johon olemme valinneet kulloinkin top 3-5 tavoitetta, joihin tiiminä tähtäämme.
  • Älä jää yksin. Yksi hyvä apukeino tiimin muodostamiseen on tiimicoaching, jossa tiimin ulkopuoliset ammattilaiset auttavat tiimiä luottamuksen rakentamisessa, sokeiden pisteiden ja toisaalta potentiaalin tunnistamisessa. Myös oman yrityksen people-ammattilaisilla on varmasti paljon työkaluja, joita voit hyödyntää.

Onnea matkaan! Mikäli haluat sparrailla toimivan tiimin rakentamisesta, laita viestiä LinkedInissä.


Henna Niiranen

Artikkelin kirjoittaja on hyvästä yrityskulttuuristaan tunnetun IT-alan kasvuyrityksen Vincitin liiketoimintajohtaja vastuullaan jatkuvien palveluiden liiketoiminta ja yli 70 hengen osaajajoukkio. Henna uskoo tiimityöhön ja siihen, että jokainen meistä tekee parhaansa siinä hetkessä juuri sillä tiedolla, taidolla ja kapasiteetilla, mikä kulloinkin on käytössä