Mitä mahdollisuuksia yrittäjistyvä työmarkkina tarjoaa kasvuyrityksille?

Yrittäjistymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa yhä suurempi osa työskentelee yrittäjämäisesti joko pää- tai sivutoimisesti. Näistä kahdesta etenkin sivutoiminen yrittäjyys onkin lisääntynyt viime vuosina räjähdysmäisesti, kun ihmiset tavoittelevat parempaa toimeentuloa, nopeampaa urakehitystä ja monipuolisempia työtehtäviä. Yhä useampi ammattilainen työskentelee palkkasuhteen sijaan tai lisäksi oman yrityksensä kautta, sillä tämä tarjoaa parempia mahdollisuuksia kantaa vastuuta ja nauttia vapaudesta. 

Mitä tämä sitten tarkoittaa kasvuyritysten näkökulmasta? Ainakin sitä, että osaavaa työvoimaa on entistä enemmän saatavilla ”laskua vastaan” eli tarvittavia työsuoritteita pystyy hankkimaan toisilta yrityksiltä, sen sijaan että niihin tarvitsisi palkata oma työntekijä. Kun otetaan huomioon työllistämisen sivukulut, tuottamattoman työajan hukka ja työnantajana toimimiseen liittyvien riskien laskennallinen kustannus, niin freelancerien tai yksinyrittäjien käyttäminen ei välttämättä ole edes kalliimpaa kuin työntekijöiden palkkaaminen. 

Freelancerien hyödyntäminen sopii erityisen hyvin sellaisiin työtehtäviin, jotka ovat satunnaisia, jotka vaativat eriytynyttä osaamista, ja joita pystyy tekemään aika- ja paikkariippumattomasti. Yrittäjäkumppanien kautta on myös helpompaa toteuttaa erilaisia kasvun kannalta välttämättömiä kokeiluja, sillä kokeilun lopettaminen on vaivattomampaa kun ei tarvitse samalla miettiä että ”mitäs tällä työntekijälle nyt sitten tehdään?”. Freelancerin tai yksinyrittäjän käyttäminen voi myöskin toimia siirtymävaiheena, jossa tekemistä vakiinnutetaan ennen palkaton työntekijän hankkimista.

Kun rakennetaan kasvua, törmätään moniin asioihin ensimmäistä kertaa. Yhä useammassa asiassa tulee vastaan sellainen raja, jonka jälkeen ei enää selvitä omin voimin tai nykyisillä tekijöillä. Näissä tilanteissa on hyvä pysähtyä miettimään, kenen kanssa voisimme lähteä tätä haastetta ratkomaan. Yrittäjistyvässä työmarkkinassa halukkaita ja päteviä kumppaneita löytyy entistä enemmän, ja heidän osaamistaan on mahdollista hankkia käyttöön hyvin joustavin järjestelyin (esimerkiksi tunti tai päivä kerrallaan). Tämä mahdollistaa kasvun myötä skaalautuvan resursoinnin, joka ei usein ole samalla tavalla mahdollista perinteistä palkkatyövoimaa käytettäessä. 

Toisaalta voi olla niinkin, että henkilö jonka osaamista kipeästi tarvittaisiin, ei ole palkattavissa, mutta häntä voidaan hyödyntää konsultti- tai palvelusopimuksen kautta. Monesti voi olla tärkeämpää saada juuri tietty henkilö avuksi, sen sijaan että saadaan ”vain joku”. Tällöin tarvittava tietotaito tai työpanos voidaan ostaa rahalla suoraan toivotulta henkilöltä, kunhan hänellä on jokin mahdollisuus laskuttaa työnsä, eikä kyseinen työsuorite ole ongelmallinen hänen nykyisen työnsä tai yritystoimintansa kanssa. Yllättävän moni asiantuntija ja johtaja konsultoi mielellään päivätyönsä ohella. Kannattaa kysäistä!

Juho Toivola

Juho on organisaatiopsykologi ja sarjayrittäjä, joka saarnaa mielellään joustavan resursoinnin hyödyistä ja iloista. Hän työskentelee itsenäisenä konsulttina ja henkilöarviointiyritys Asselmointi Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Juho on myös seuratuin suomalainen bisnesvaikuttaja LinkedIn-palvelussa.