mira-mäkinen1

Mira Mäkinen

Mira Mäkinen

Head of Human Resources Services, Gallant Oy

Mira Mäkisen erikoisosaaminen kattaa laajasti HR:n keskeiset osa-alueet. Työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinnan lisäksi hän hallitsee muutosneuvottelut ja pystyy vastaamaan lakisääteisestä vuosittaisesta neuvotteluvelvoitteesta. Mira tarjoaa myös johdon sparrausta strategisessa päätöksenteossa. Työsuhteen elinkaaren hallinta on Miran vahvuuksia, olipa kyseessä työsuhteen aloitus, päättyminen tai päättäminen. Työsuojelu ja -turvallisuus ovat HR-työn keskiössä, joten työsuojelutoimikunnan vetäminen tai turvallisuusohjeiden laadinta on tuttua. Miralta saa myös apua palkka-avoimuusdirektiiviin liittyvissä kysymyksissä. Vahvan juridisen osaamisensa rinnalla Mira painottaa inhimillistä lähestymistapaa, joka kunnioittaa ja tukee organisaation johtoa sekä henkilöstöä. Mira on valmis tukemaan yrittäjiä HR-ratkaisujen parissa, jotka ovat sekä laillisesti solideja että inhimillisesti kestäviä.